การดำเนินงานด้านปรับปรุงสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล