เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน

      สพป.ปทุมธานี เขต 2 แจ้งเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 2 หนังสือราชการ