รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

มี 18 โรงเรียนดังนี้

 1. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
 2. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
 3. โรงเรียนทองพูลอุทิศ
 4. โรงเรียนเจริญดีวิทยา
 5. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

 6. โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
 7. โรงเรียนวัดพืชอุดม
 8. โรงเรียนวัดมงคลรัตน์

 9. โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง

 10.โรงเรียนวัดโสภณาราม

 11.โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ

 12.โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง

 12.โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม

 13.โรงเรียนวัดปทุมนายก

 14.โรงเรียนวัดโปรยฝน

 15.โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์

 16.โรงเรียนวัดศรีสโมสร

 17.โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล

 18.โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์

 

ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ขอบคุณครับ

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ Download