เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

        สพป.ปทุมธานี เขค 2 เรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านประชุมรับทราบแนวดำเนินการ และรับมอบแท็บเล็ต ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ขอความกรุณามาด้วยตนเอง) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจำรูญ

หนังสือราชการ