เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

        สพป.ปทุมธานี เขต 2 เรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ขอความกรุณามาด้วยตนเอง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจำรูญ

หนังสือราชการ