เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน

       สพฐ.ส่งเอกสารซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับนักเรียนและครํชั้น ม 1 ปีการศึกษา 2556 โซน 3 (ภาคกลางและภาคใต้) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ