เรียน ผู้บริหารโรงเรียนวัดนพรัตนาราม แสนชื่นปานุกูล ศาลาลอย

 

       กรุณาเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในเว็บ : www.obecnet.bopp.go.th ใช้รหัส smit 8 หลัก ช่วยกรอกภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ด้วย