เรียน ผู้บริหาร โรงเรียน วีัดมูลจินดาราม  ธัญญสิทธิศิลป์ วัดนพรัตนาราม  แสนชื่นปานุกูล วัดจุฬาจินดาราม  วัดพวกแก้ว ศาลาลอย วัดปทุมนายก วัดทศทิศ ชุมชนวัดทำเลทอง วัดชัยมังคลาราม ทราบ

         โรงเรียนของท่่านยังไม่่ได้เข้าไปกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ปีงบประมาณ 2557

หรือบางโรงเรียนยังกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ โปรดเข้าไปกรอกโดยด่วน สพป.ปท.๒ ต้องมีเวลาสำหรับการรับรองข้อมูลด้วย

หากไม่กรอกท่านจะไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้ 

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลที่มีตัว ณ ปัจจุบัน