เรียนผู้บริหารโรงเรียนวัดคอนใหญ่

         กรุณาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลครูอีกครั้งนะครับ ใน www.obecnet.bopp.go.th ข้อมูลครูน่าจะไม่ถูกต้อง