เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน

        ตามที่ สพป.ปท.2 แจ้งให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาปี 2557 ใน www.obecnet.bopp.go.th นั้น ปรากฏว่ามีอีก 20 โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหรือกรอกยังไม่เรียบร้อย ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลครู นักเรียน และชั้นเรียน ให้ครบทุกชั้นเรียน ไม่ใช่กรอกเฉพาะชั้น ป.1 และ ม.1 ดังนี้

1. โรงเรียนที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ มี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคาร โรงเรียนวัดดอนใหญ่ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม

2. โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเลย 16 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดมูลจินดารคาม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม โรงเรียนวัดนพรัตนาราม โรงเรียนแสนชื่นปานุกูล โรงเรียนวัดพวงแก้ว โรงเรียนศาลาลอย โรงเรียนวัดปทุมนายก โรงเรียนวัดโปรยฝน โรงเรียนวัดลาดาสนุ่น  โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน โรงเรียนวัดทศทิศ โรงเรียนชุมขนวัดทำเลทอง โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม โรงเรียนวัดดอนใหญ่ โรงเรียนวัดลานนา

   ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลโดยด่วนนะครับก่อนที่ระบบจะปิด แล้วโรงเรียนจะไม่ได้รับงบประมาณ