เรื่อง การสมัครสมาชิกเพื่อเขียนข่าวเว็บไซต์ สพป.ปท.2

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2

 

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 ทำการสมัครสมาชิกเพื่อใช้สำหรับ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และข่าวกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ของ สพป.ปท.2 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. สมัครสมาชิก ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.ptt2.go.th/ptt2 (ดาวน์โหลดวิธีการสมัครสมาชิก)
  2. รอเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการยืนยันผู้ใช้งาน
  3. ดาวน์โหลดคู่มือการเขียนข่าวหน้าเว็บไซต์ของ สพป.ปท.2

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางการใช้งานเดียวกัน ขอให้ดูรายละเอียดในวิธีการสมัครสมาชิก และคู่มือการเขียนข่าวเว็บไซต์ สพป.ปท.2 โดยละเอียด

 

หากมีปัญหาในการใช้งานต่อสอบถามได้ที่ :

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ปท.2 ชั้น 2

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : คุณเอก

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทร. 02-5233348 ต่อ 110