เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียน

      ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)