ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ให้ติดต่อขอรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครู ป.2 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีโรงเรียนต่อไปนี้

 

  1. โรงเรียนเจริญดีวิทยา
  2. โรงเรียนศาลาลอย
  3. โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์)
  4. โรงเรียนร่วมจิตประสาท
  5. โรงเรียนวัดแสงมณี
 
ติดต่อรับได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ปท.2